Algemene voorwaarden

HERINSTALLATIE EN OPTIMALISATIE

1. ACCEPTATIE EN VOORWAARDEN LICENTIEOVEREENKOMSTEN
Met het aangaan van een overeenkomst tot herinstallatie / optimalisatie gaat u akkoord met de voorwaarden zoals ze hier zijn gesteld. U dient tevens akkoord te gaan met de licentieovereenkomsten van de te installeren software.

2. HARDWARE DRIVERS
Beschikt u niet meer over de drivers behorende bij de hardware, dan kunnen deze tegen (eventuele) meerkosten voor u opgezocht worden.

3. OVERLEGGEN VAN SOFTWARE INCLUSIEF DOCUMENTATIE
De klant dient alle bij de hardware meegeleverde software inclusief de bijbehorende documentatie / registratiecodes (in het belang van een vlotte
installatie) te overleggen.

4. HERINSTALLATIE
Normaal gesproken wordt een herinstallatie door mij uitgevoerd op kantoor in Baarlo. De herinstallatie kàn eventueel bij u thuis uitgevoerd worden; in dat geval wordt van u verwacht thuis te blijven. Enige defecten en problemen aan soft- en hardware en eventuele op- en aanmerkingen met betrekking tot de herinstallatie dienen vooraf bekend gemaakt te worden! De herinstallatie
zelf (afhankelijk van welke optie u kiest) vind in grote lijnen plaats zoals omschreven en/of mondeling besproken.

5. PERSOONLIJKE DATA
Tijdens de herinstallatie wordt er met grote zorg omgegaan met uw persoonlijke bestanden. Aangezien de kans altijd aanwezig is dat er iets fout gaat, kan ondergetekende niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van verlies van data. U doet er daarom verstandig aan vooraf zelf een back-up te maken van uw persoonlijke data!

6. HERINSTALLATIEOMSCHRIJVING
Na afloop ontvangt u een overzicht van de gedane werkzaamheden.

7. VOORRIJKOSTEN
Bij een herinstallatie binnen een straal van 15 km worden geen voorrijkosten in rekening gebracht. Bij een grotere afstand worden er extra kosten in rekening gebracht.

8. KOSTEN EN BETALING
De kosten van een herinstallatie zijn € 42,35 per uur inclusief BTW; maximaal € 170, – inclusief BTW bij 4 tot 5 uur werk.
Voor zakelijke gebruikers gelden andere tarieven. Kosten voor extra opties (zoals het installeren van extra software, randapparatuur e.d.) zijn mondeling af te spreken. Bij een contante betaling wordt de factuur op een later tijdstip toegestuurd.

9. FACTUUR
Na ontvangen van de factuur betaling gelieve à contant óf direct per bank met vermelding van factuurnummer.

10. AFTER-SALE SERVICE
Een correcte installatie van Windows hangt af van een groot aantal, soms vooraf onvoorspelbare factoren. Indien duidelijk is geworden dat er als gevolg van de herinstallatie een probleem is ontstaan, dan wordt deze waar mogelijk kosteloos voor u opgelost of voor een passende oplossing gezocht. Bij alle overige problemen zal, in alle redelijkheid, tussen beide partijen een oplossing worden gezocht.

11. GARANTIE
De herinstallatie vindt in grote lijnen plaats zoals beschreven of mondeling afgesproken; er kunnen echter geen rechten aan ontleend worden. Ondanks het feit dat alle procedures uitgebreid getest zijn, is het altijd mogelijk dat er iets op uw eigen configuratie niet blijkt te werken. In sommige gevallen zal daarom noodzakelijkerwijs moeten worden afgeweken.

12. AANSPRAKELIJKHEID
Ondergetekende kan verder op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van verlies van persoonlijke data, reeds aanwezige defecten aan hard – en/of software of overige onvoorziene gevallen als gevolg van de herinstallatie of de tijdens de herinstallatie geïnstalleerde hard- en/of software.

13. VERTROUWELIJKHEID
Met de tijdens de herinstallatie verkregen informatie wordt in alle vertrouwelijkheid omgegaan en conform de privacywetgeving (AVG)  van 2018.

LICENTIEOVEREENKOMSTEN SOFTWARE

1. ACCEPTATIE LICENTIES
Met het laten uitvoeren van een herinstallatie gaat u akkoord met de licentieovereenkomsten van de geïnstalleerde software. U bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze overeenkomsten. Als u niet akkoord gaat met een licentieovereenkomst, dan kan de betreffende software niet geïnstalleerd worden. De licentieovereenkomsten van de genoemde free- en shareware zijn tijdens een herinstallatie ter inzage zichtbaar.

2. DISTRIBUTIE CLAUSULE
Sommige pakketten mogen volgens de licentieovereenkomst niet worden gedistribueerd. Voor het gratis Open-Office pakket bijvoorbeeld betekent dit, dat deze eventueel vooraf door de klant besteld of gedownload dient te worden.

3. PARTICULIEREN, COMMERCIELE- en OVERHEIDSINSTELLINGEN
Bij de meeste shareware wordt er een onderscheid gemaakt tussen particulieren, commerciële- en overheidsinstellingen. Voor particulieren zijn de gevolgen meestal nihil. Voor commerciële- en overheidsinstellingen betekent dit veelal extra verplichtingen, waaronder het betalen van een kleine vergoeding. Tijdens een herinstallatie kunt u zich hierover op de hoogte laten brengen.

Download de algemene voorwaarden in PDF.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring op onze website te optimaliseren.